KOP!edium

Bolesław Prus o Józefie Skłodowskim

August Grychowski, Lublin w życiu i twórczości pisarzy polskich , Lublin 1965, s. 144, ostatni akapit:      

Dobroczynność na Lubelszczyźnie

Historia lubelskich, społecznych organizacji dobroczynnych sięga początku XIX wieku. Konieczność ich powstania pojawiła się wkrótce po upadku Rzeczpospolitej. Można zaryzykować twierdzenie, że od tamtego czasu aż do dnia dzisiejszego raczej nie udawało...

Grafika patriotyczna w roku 1920 i współcześnie

Kartka, którą można było otrzymać od znanego lubelskiego działacza patriotycznego, pana Wysoka seniora, w latach 90; uzupełniona przez Fundację o Ścianę Wschodnią. "Druk na podstawie - Wydawnictwa Salonu Mal. Kraków 1920" ZPAP Program * EVE * 199...

Herb Korczak, zawołanie Adama Gorajskiego

      "Dla Chrystusa i Ojczyzny"
Kazimierz Jagiellończyk

Kazimierz Jagiellończyk

W naszej historii mamy wyjątkowego króla. Nie jest to władca „pierwszego skojarzenia”, niknie przyćmiony blaskiem wybitnych poddanych, takich jak Jan Długosz, Kallimach, Mikołaj Kopernik. Króla, który przegrywał bitwy, ale wygrał wojnę, który pojął za...

Lampa Łukasiewicza

31 lipca 1853 roku to symboliczna data narodzin przemysłu naftowego. Przemysłowe zastosowanie nafty stało się możliwe dzięki pionierskim badaniom Ignacego Łukasiewicza (1822 – 1882), chemika i farmaceuty, przedsiębiorcy i społecznika, pochodzącego ze zubożałe...

Lubelskie lata Bolesława Prusa

August Grychowski, Lublin w życiu i twórczości pisarzy polskich, Lublin 1965, s. 144 - 150:  

Ostatni rozkaz generała Franciszka Kleeberga

S.G.O. „Polesie” L. dz. 1/5/op. Horodzieżka, 5 października 1939, godzina 19:30   Żołnierze! Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z jednostek, które oparły sie w Kowlu demoralizacji – zebrałem Was pod swoją komendę, by walczyć do końca. Ch...

Praca organiczna jako postawa

  Ze Wstępu do publikacji "Droga do niepodległości czy program defensywny? Praca organiczna - programy i motywy" , T. Kizwalter, J. Skowronek, Warszawa 1988   "Praca organiczna - wbrew dawnym uproszczonym sądom - nie zamyka się w ja...
Problemy pre - pozytywistów

Problemy pre - pozytywistów

Poniższy fragment książki Stanisława Krycińskiego "Bieszczady od Komańczy do Wołosatego" (s. 106 - 107), poświęcony jest bieszczadzkim latom Wincentego Pola. Próby poprawienia warunków życia chłopów, jakie podejmował wybitny polski kartograf i etnograf spot...

Samoorganizacja Społeczna na Lubelszczyźnie

1. Odbijamy się od dna W życiu każdego narodu zdarzają się okresy, które stają się punktem odniesienia w jego dalszej historii poprzez to, że obfitują w przykłady obywatelskich, prospołecznych postaw. Jest pewnym paradoksem, że w naszej historii cza...
Spryciarze pro Patria, czyli hetmański grosz na publiczne sprawy

Spryciarze pro Patria, czyli hetmański grosz na publiczne sprawy

Fragment książki Jerzego Besali, Stanisław Żółkiewski (cytowane za audiobookiem): To Chodkiewiczowi Zamoyski zdał dowództwo nad pożal się Boże wojskami w Inflantach. Wybór był świetny. Z Belzebuba Chodkiewicz przemieni się w Anioła Stróża Ojczyzny...

Wspomnienia Aleksandra Fredry z Lubelszczyzny

W pamiętniku Trzy po trzy Aleksander Fredro z nostalgią opisuje swój pobyt w Lublinie na przełomie roku 1810 i 1811, zwłaszcza uroki  życia towarzyskiego zimą. Niestety nie brakuje również wspomnień dramatycznych. Fredro w czasie służby wojskowej pe...

Wspomnienia córki Franciszka Galery

Audycja Radia Lublin: Franciszek Galera odznaczony pośmiertnie Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski

Wspomnienia Felicjana Sławoja Składkowskiego o staroście leskim doktorze Romanie Gąsiorowskim

„Doktora obojga praw starostę Romana Gąsiorowskiego zastałem kończącego załatwianie interesantów w pokoju przyjęć. Zaczekałem więc w jego gabinecie oglądając zawieszone na ścianie liczne fotografie z malowniczych okolic powiatu i piękny dożynkowy wienie...

Wspomnienia o Aleksandrze Jaworowskim

„Działacz bez hałasu, nawet bez rozgłosu. Doskonała machina, o której mówią inżynierowie, że daje maksimum pracy i idzie cicho”. Bolesław Prus "Lublinowi ubył pracownik niezmordowany, działacz społeczny niestrudzony, wielki ofiarnik i jałmu...

Wspomnienia podwładnego o generale Franciszku Kleebergu

Adam Epler, dowódca dywizji Kobryń, w składzie SGO "Polesie" o generale Kleebergu: W czasie marszu podały stacje iskrowe całego świata upadek Warszawy, upadek Helu, żołnierz zaciskał zęby i patrzył w oczy swego wodza. I tak doszedł do Kocka. Wiedział, ż...

Wspomnienia z międzywojennego Szczebrzeszyna

Nastrój stawał się coraz bardziej trwożny, wzmagało się napięcie nerwów, wzrastał niepokój. Wszelkimi sposobami starałem się podtrzymać ducha wśród mojego personelu pomocniczego. Wieczorami, gdy już skończyła się wszelka robota i krzątanina w szpitalu, zabiera...

Z Prusa i o Prusie

O patriotyzmie: "Ojczyzna to jest matka: ona karmi nas, uczy mówić, myśleć, działać, uczy kochać, pociesza nas, słowem, jest źródłem całego naszego organicznego życia. Jak bez powietrza, ciepła i światła, tak bez Ojczyzny, człowiek, choć tak ucywili...

Zabytki Lubelszczyzny związane z rodem Sobieskich

Pałac Sobieskich w Lublinie, ul. Bernardyńska (fot. b-bałaban-blog-lublin) Ten sam pałac na pocztówce z XIX wieku (fot. NK) Tak zwana Kamienica Sobieskich (nigdy nie należała do rodziny, ale gościła jej przedstawicieli) (fot. Wikipedia.pl) Pałac...