Aktywizm społeczny, przeciwdziałanie anomii społecznej